1η συναντηση ομαδας εμπειρογνωμoνων για τη προετοιμασια συστασης του Εθνικου Συστηματος Αναφορας

Στο πλαίσιο της Ενέργειας 2 “Προετοιμασία Σύστασης Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π” του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση ομάδας εμπειρογνωμόνων, ειδικών επαγγελματιών από συναφείς φορείς και υπηρεσίες, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα δεοντολογίας αναφορικά με την καταγραφή περιστατικών ΚαΠα-Π.

Στην ομάδα συμμετείχαν επαγγελματίες από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Τζάνειου Νοσοκομείου, τη Διεύθυνση Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Συνήγορο του Παιδιού και το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ ο συντονισμός πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

angelika's picture

Στο πλαίσιο της Ενέργειας 2 “Προετοιμασία Σύστασης Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π” του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2014 και 2η συνάντηση ομάδας εμπειρογνωμόνων, ειδικών επαγγελματιών από συναφείς φορείς και υπηρεσίες, κατά την οποία συζητήθηκαν το σχέδιο ασφαλείας και οι μεταβλητές που θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΣΑ ΚαΠα-Π).
Στην πορεία της δημόσιας διαβούλευσης για την οριστικοποιήση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π πρόκειται να πραγματοποιηθούν και επόμενες ανάλογες συναντήσεις εμπειρογνομόνων, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Gmap