Εγχειριδιο λειτουργιας και χρησης του ΕΣΑ ΚαΠα-Π για Επαγγελματιες

Το Εγχειρίδιο λειτουργίας και χρήσης του ΕΣΑ ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Ενέργειας 2 με τίτλο “Προετοιμασία Σύστασης Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π”, θα αποτελέσει το δεύτερο βασικό έγγεραφο αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση 400 επαγγελματιών στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το εγχειρίδιο θα περιγράφει τις βήμα προς βήμα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τους επαγγελματίες ως τελικούς χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΣΑ ΚαΠα-Π.

 

Το Εγχειρίδιο λειτουργίας και χρήσης του ΕΣΑ ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες είναι υπό κατασκευή.