Ευρετηριο Ισχυουσας Νομοθεσιας για την ΚαΠα-Π

Το Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών (ΚαΠα-Π) δημιουργήθηκε για να παρέχει μια σύντομη αλλά πλήρη εικόνα του νομοθετικού πλαισίου και των προβλέψεων σχετικά με την ΚαΠα-Π σε κάθε επαγγελματία που ενδέχεται να εμπλακεί στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.Το Ευρετήριο αποτελεί συνοδευτικό του Πρωτόκολλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Περιστατικών ΚαΠα-Π και του σχετικού Οδηγού Εφαρμογής για Επαγγελματίες και στόχο έχει να διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία να εντοπίσει με μια ματιά την πληροφορία που αναζητά, προτού απευθυνθεί για λεπτομερή πληροφόρηση στο πλήρες Εθνικό Πρωτόκολλο.Το Ευρετήριο συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ενέργειας 4 του Προγράμματός, με τίτλο: "Δράσεις Διάδοσης και Ενίσχυσης της Βιωσιμότητας της Πράξης" και σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών.

Το παρόν Ευρετήριο δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού-Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη-Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013: Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών” [Κωδικός, MIS 372071]. Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στην ισχύουσα, έως τον Ιούλιο του 2014, νομοθεσία. 

Στο Ευρετήριο θα βρείτε με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων πληροφορίες σχετικά με:

 • Χρήσιμη Ορολογία για την ΚαΠα-Π 

Πώς ορίζεται η Βία;

Ποια άτομα περιλαμβάνει η Οικογένεια;

Τι είναι Ενδοοικογενειακή Βία;

Ποιος είναι Θύμα Ενδοοικογενειακής Βίας;

Ποιος είναι Ανήλικος;

Τι συνιστά Κακοποίηση ή Κακομεταχείριση Παιδιών;

Ποιοι είναι οι 4 τύποι της ΚαΠα-Π;

 • Γονείς & Παιδί

Τι περιλαμβάνει η Γονική Μέριμνα και τι είναι η Επιμέλεια Προσώπου;

Σε τι αποβλέπει η Γονική Μέριμνα;  

Ποια είναι η Ευθύνη των Γονέων;

Απαγορεύεται η Χρήση Βίας

 • Συνέπειες Κακής Άσκησης Γονικής Μέριμνας 

Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις Σύγκρουσης Συμφερόντων;

Ποιες είναι οι συνέπειες Κακής Άσκησης της Γονικής Μέριμνας;

Πότε ανατίθεται η Γονική Μέριμνα σε άλλο πρόσωπο;

Τι συμβαίνει όταν οι γονείς δεν συναινούν για Επείγουσα Ιατρική Παρέμβαση;

Αν μεταβληθούν οι συνθήκες πώς επηρεάζεται μια υπάρχουσα δικαστική απόφαση για τη Γονική Μέριμνα;

Πότε εκπίπτουν οι γονείς από τη Γονική Μέριμνα;

Πώς ρυθμίζεται η προστασία του παιδιού προσωρινά στα Πολιτικά Δικαστήρια;

 • Διαζευγμένοι Γονείς & Παιδί 

Μπορεί μόνο ο ένας γονέας να παίρνει αποφάσεις για το παιδί του;

Τι ισχύει για την Προσωπική Επικοινωνία;

Τι ισχύει για το Σχολικό Περιβάλλον όταν οι γονείς του παιδιού μαθητή είναι χωρισμένοι;

 • Ο Ανήλικος & Η Δικαιοπρακτική του Ικανότητα 

Τι Νομικές Πράξεις μπορεί να κάνει ο Ανήλικος;

 • Τα Ποινικά Αδικήματα της ΚαΠα-Π 

Ποια Ποινικά Αδικήματα στοιχειοθετούνται όταν Κακοποιείται-Παραμελέιται ένα Παιδί;

 • Ενδεικτικά Εγκλήματα Κακοποίησης-Παραμέλησης

Σωματικές Βλάβες

Εγκλήματα κατά της Προσωπικής Ελευθερίας

Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας και Εγκλήματα Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής

Εγκλήματα κατά της Ζωής

Εγκλήματα σχετικά με την Οικογένεια

 • Παιδική Εργασία

Ποια Εργασιακή Απασχόληση είναι νόμιμη για ένα παιδί και ποια όχι;

Παραμέληση Αποτροπής από Αλητεία ή Επαιτεία

 • Υποχρέωση Αναφοράς 

Τι ορίζεται Αναφορά;

Μπορεί κάποιος να βασιστεί σε άλλο Πρόσωπο ότι θα κάνει Αναφορά για Περιστατικό ΚαΠα-Π;

Παρασιώπηση Εγκλημάτων:Τι συνέπειες υπάρχουν;

Ποια είναι η Υποχρέωση των Ανακριτικών Υπαλλήλων;

Ποια είναι η Υποχρέωση των Επαγγελματιών στο χώρο της Εκπαίδευσης;

Ποια είναι η Υποχρέωση των Δημοσίων Υπαλλήλων;

Για τους Πολίτες υπάρχει Υποχρέωση Αναφοράς;

 • Άρση Επαγγελματικού Απορρήτου 

Πότε η Παραβίαση Επαγγελματικής Εχεμύθειας είναι νόμιμη;

Κοινωνικός Λειτουργός

Ψυχολόγος

Ιατρός

Οδοντίατρος

 • Έγκληση από Ανήλικο 

Μπορεί ένα παιδί να καταγγείλει την Κακοποίηση-Παραμέληση του;

 •  Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής του Ανήλικου Θύματος ΚαΠα 

Πώς προστατεύεται η Ιδιωτική Ζωή του Ανήλικου Θύματος;

 • Ποινική Δίκη 

Και μετά την αναφορά τι ακολουθεί; Ξεκινάει η Ποινική Διαδικασία 

 • Υποστήριξη του Ανήλικου Θύματος ΚαΠα 

Νομική Βοήθεια

Κοινωνική Συμπαράσταση

Ευεργέτημα της Πενίας

Θεραπεία του Θύματος Σεξουαλικής Κακοποίησης ή Εκμετάλλευσης

 

Συμβουλευτείτε το Ευρετήριο με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το αναθεωρημένο Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών (ΚαΠα-Π).pdf  

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών» (Κωδικός MIS 372071) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Υγείας (Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Α2-Συντονισμού Εφαρμογής & Υποστήριξης της Υλοποίησης), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο έχει παραχθεί για τις ανάγκες του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών» [Κωδικός MIS 372071] και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του υπουργείου ή της επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.