ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο President, στην Αθήνα η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας διοργάνωσε Συνάντηση Δικτύου με τίτλο:
Συνάντηση Δικτύου Επαγγελματιών με θέμα την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών:
από την πρώιμη ανίχνευση στην κλινική παρέμβαση
Στόχος της Συνάντησης ήταν ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των ενεργειών για τη διαχείριση των περιστατικών Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών (ΚαΠα-Π) που εκτείνονται στο φάσμα της πρωτογενούς (πρώιμη ανίχνευση), δευτερογενούς (διερεύνηση, διάγνωση, επιδημιολογική επιτήρηση) και της τριτογενούς πρόληψης (θεραπευτική παρέμβαση) του προβλήματος της ΚαΠα-Π.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Gmap