Συνάντηση Διαβούλευσης

Στη κλειστή συνάντηση διαβούλευσης, που διοργάνωσε στις 02/10/2014 η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, το Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης ΚαΠα-Π & το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΣΑ) ΚαΠα-Π αποτέλεσαν αντικείμενα διαβούλευσης με ομάδα 40 επαγγελματιών όλων των ειδικοτήτων από τους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Gmap