ΕΓΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ:μπορει Ενα ΠΑΙΔΙ να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ την ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ του;

«1. Το δικαίωμα της έγκλησης ανήκει στον άμεσα παθόντα από την αξιόποινη πράξη, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά με ειδική διάταξη. 2. Αν ο παθών δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική απαγόρευση, το δικαίωμα της έγκλησης έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Αν ο παθών έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, το δικαίωμα της έγκλησης έχουν και ο παθών και ο νόμιμος αντιπρόσωπος του, και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο παθών. 3. Αν δύο ή περισσότεροι έχουν δικαίωμα έγκλησης, το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές για τον καθένα».

ΠΚ, ά. 118, § § 1, 2, 3

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί έγκληση για να ξεκινήσει ποινική δίωξη. Ωστόσο, τα εγκλήματα που σχετίζονται με την κακοποίηση και παραμέληση παιδιών, όπως προαναφέρθηκε, διώκονται αυτεπάγγελτα και άρα η έγκληση είναι προαιρετική.

Το ανήλικο άτομο άνω των 12 ετών μπορεί από μόνο του να αναφέρει το έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του.

Κάτω των 12 ετών το δικαίωμα της έγκλησης έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, δηλαδή ο γονέας ή άλλου είδους κηδεμόνας του.