ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:Τι ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ;

Αναφορά είναι η ανακοίνωση συγκεκριμένων πληροφοριών σε ένα φορέα προστασίας του παιδιού που δέχεται αναφορές ή στην αστυνομία ή σε δικαστική αρχή σχετικά με ένα παιδί. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο που κάνει την αναφορά έχει βάσιμες υποψίες ότι κινδυνεύει η σωματική ή πνευματική υγεία του παιδιού ως αποτέλεσμα κακοποίησης ή παραμέλησης. Μια αναφορά δεν αποτελεί εκ των πραγμάτων επίσημη καταγγελία αλλά προληπτική ενέργεια για επιβεβαίωση συγκεκριμένων πληροφοριών και περαιτέρω αξιολόγηση. Αν ωστόσο θέλει κάποιος να κάνει επίσημη καταγγελία, δηλαδή να υποβάλλει μήνυση, οφείλει να γνωρίζει ότι θα κληθεί να πληρώσει ένα παράβολο των 100 ευρώ (ΚΠΔ 42, § 3).

Αυτό δεν ισχύει για:

• Τα θύματα που υποβάλουν τα ίδια καταγγελία (έγκληση) για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας (ΚΠΔ 46, § 2), και

• Για όσους δικαιούνται νομική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3226/2004.