ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ:ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ-Ασελγεια με Ανηλικο εναντι Αμοιβης

«1. Η ασελγής πράξη με ανήλικο που τελείται από ενήλικο με αμοιβή ή με άλλα υλικά ανταλλάγματα ή η ασελγής πράξη μεταξύ ανηλίκων που προκαλείται από ενήλικο με τον ίδιο τρόπο και τελείται ενώπιον αυτού ή άλλου ενηλίκου τιμωρείται ως εξής:

α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δέκα έτη,

β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δέκα, όχι όμως και τα δεκαπέντε έτη και

γ) αν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, Κατά την επιμέτρηση δεν εφαρμόζεται το άρθρο 83 στοιχείο ε΄».

«2. Η κατά συνήθεια τέλεση της πράξης από τον ενήλικο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συνιστά επιβαρυντική περίσταση».

«3. Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος».

ΠΚ, ά. 351 Α

Τιμωρείται όποιος ενήλικος ασελγεί σε βάρος ανηλίκου έναντι αμοιβής ή άλλων υλικών ανταλλαγμάτων, καθώς και όποιος ενήλικος προκαλεί έναντι αμοιβής ανήλικους να ασελγήσουν μεταξύ τους είτε μπροστά του είτε μπροστά σε «τρίτο» ενήλικο. Όταν το ανήλικο θύμα είναι κάτω των δεκαπέντε ετών, το αδίκημα είναι κακούργημα, ενώ όταν το θύμα είναι δεκαπέντε και άνω η πράξη είναι πλημμέλημα.