Γονεις & Παιδι:Ποια ειναι η Ευθυνη των Γονεων;

«Οι γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας έχουν υποχρέωση να δείχνουν την επιμέλεια που δείχνουν και στις δικές τους υποθέσεις. Αν ζημία που προκλήθηκε οφείλεται σε παράβαση υποχρέωσης και των δύο γονέων, οι γονείς ευθύνονται εις ολόκληρον».

ΑΚ, ά. 1531

Οι γονείς φέρουν την ίδια ευθύνη στις περιπτώσεις που λόγω πλημμελούς εποπτείας συμβεί κάτι στο παιδί τους (ακόμη και σοβαρό ατύχημα) ή αν αντίστοιχα συμβεί κάτι σε κάποιο άλλο άτομο και ευθύνεται το παιδί τους γι’ αυτό.