Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Ποια ατομα περιλαμβανει η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;

«Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 2. α. Οικογένεια ή κοινότητα που αποτελείται από συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους. β. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. γ. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στη μόνιμη σύντροφο του άνδρα ή στον μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους ».

Ν. 3500/2006, ά. 1, § 2

«Οικείοι είναι οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μνηστευμένοι, οι αδελφοί και οι σύζυγοι, καθώς και οι σύζυγοι και οι μνηστήρες των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή επιμελητές του υπαιτίου και όσοι βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή την επιμέλεια του υπαιτίου ».

ΠΚ, ά. 13, περ. β

Στην οικογένεια, με βάση το νόμο 3500/2006 που αφορά την ενδοοικογενειακή βία, περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι γονείς, οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα θετά παιδιά τους (είτε συγκατοικούν είτε όχι).

Επίσης, στην οικογένεια περιλαμβάνονται εφόσον συγκατοικούν συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού (π.χ. θείοι-ανίψια, ξαδέρφια), πρόσωπα για τα οποία έχει ορισθεί επίτροπος, δικαστικός συμπαραστάτης ή ανάδοχος γονέας από το δικαστήριο ένα μέλος της οικογένειας (π . χ. το παιδί που βρίσκεται υπό επιτροπεία θεωρείται μέλος της «οικογένειας» του επιτρόπου του), καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που μένει με την οικογένεια.

Ακόμη, η εφαρμογή των διατάξεων για την ενδοοικογενειακή βία αφορά και στους μόνιμους συντρόφους των γονέων, εφόσον συγκατοικούν, αλλά και τους τέως συζύγους (είτε συγκατοικούν είτε όχι).

Αναφορικά με την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη (α. 6, ν. 3500/2006) και την ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (ά. 9, ν. 3500/2006), ο νόμος περιλαμβάνει στον ορισμό της οικογένειας και κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε φορέα παροχής κοινωνικής μέριμνας και που παρέχει τις υπηρεσίες του σε παιδιά (π.χ. φροντιστής παιδιού σε στέγη παιδικής προστασίας).