Εθνικο Ευρετηριο Οργανισμων και Υπηρεσιων διαχειρισης περιστατικων ΚαΠα-Π

Στο Ευρετήριο θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμίες, ταχυδρομικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας ή/και fax) για οργανισμούς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση περιπτώσεων Κακοποίησης Παραμέλησης Παιδιών πανελλαδικά, ανά Περιφέρεια και ανά τύπο υπηρεσίας (πχ Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας κλπ).

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς μιας πλήρους καταγραφής υπηρεσιών και φορέων ιδιαίτερα για μια χρονική περίοδο με πολλαπλές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, θα μας ήταν ιδιαιτέρως πολύτιμη η συνεισφορά σας στην αναθεώρηση του Ευρετηρίου μέσα από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρατήρηση, σχόλιο ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Ευρετηρίου μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη της Ενέργειας 3, κα. Ανθή Βασιλακοπούλου, Κοινωνική Λειτουργό στο avasilakopoulou@ich-mhsw.gr.   

Το Ευρετήριο συντάχθηκε στο πλαίσιο της Ενέργειας 3 του Προγράμματος, με τίτλο: Δράσεις Δικτύωσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού”. 

Συμβουλευτείτε το   Εθνικό Ευρετήριο Οργανισμών και Υπηρεσιών διαχείρισης περιστατικών ΚαΠα-Π.pdf