Σχετικα με το δικτυο οργανισμων & υπηρεσιων

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

στο παρόν στάδιο πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία με επαγγελματίες όλων των επιλέξιμων φορέων προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες του προγράμματος. Παράλληλα, μέσω της επικοινωνίας με τους επαγγελματίες παρέχεται ανατροφοδότηση αναφορικά με υπάρχοντες φορείς (στοιχεία, διεύθυνση κλπ) του/της δήμου-περιφέρειάς τους, για τους οποίους δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός τους με κάποιον άλλον τρόπο.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Gmap