ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:Ποια ειναι η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;

«2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις».

ΚΠΔ, ά. 37, § 2, 3

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι (ακόμη και όσοι βρίσκονται προσωρινά σε τέτοια θέση) υποχρεούνται να ανακοινώσουν στον εισαγγελέα οποιοδήποτε αδίκημα διώκεται αυτεπάγγελτα και το αντιλήφθηκαν ή το πληροφορήθηκαν εν ώρα υπηρεσίας. Μάλιστα, η ανακοίνωση θα πρέπει να γίνεται γραπτά και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για το αδίκημα και το δράστη.