Παιδικη Εργασια:Παραμεληση αποτροπης απο επαιτεια Η αλητεια

«Τιμωρείται με φυλάκιση: α) όποιος εξωθεί σε επαιτεία ή παραλείπει να εμποδίσει από την επαιτεία ή την αλητεία πρόσωπα που έχει την επιμέλειά τους ή που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από αυτόν, β) όποιος παραδίδει ή προμηθεύει σε άλλους πρόσωπα ηλικίας κάτω των 17 ετών ή που έχουν υπερβεί αυτήν την ηλικία, είναι όμως σωματικά ή διανοητικά ανάπηρα, για να προκαλούν με τη νεαρή τους ηλικία ή με τη τυχόν σωματική ή διανοητική ασθένεια ή αναπηρία τους τον οίκτο ή την περιέργεια του κοινού για χρηματικό όφελος δικό του ή άλλου».

ΠΚ, α. 409

Με τη συγκεκριμένη διάταξη τιμωρείται αυτός που είτε εξωθεί στην επαιτεία είτε δεν εμποδίζει από την επαιτεία ανήλικο, τον οποίο έχει υπό την επιμέλειά του ή φροντίδα του. Επιπλέον, τιμωρείται όποιος προμηθεύει σε άλλους ανήλικα άτομα κάτω των 17 ετών ή ακόμη και ενήλικα άτομα με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες (ώστε να προκαλούν τον οίκτο των περαστικών), με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος χρηματικό κέρδος.