ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ:ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-Ανθρωποκτονια με προθεση

«1. Όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον τιμωρείται […]».

ΠΚ, ά. 299 §1

Η αφαίρεση της ζωής τιμωρείται με τη μεγαλύτερη ποινή. Το έγκλημα είναι κακούργημα.