Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Ποιος ειναι ΘΥΜΑ Ενδοοικογενειακης ΒΙΑΣ;

«Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 3. Θύμα Ενδοοικογενειακής Βίας κάθε πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου σε βάρος του οποίου τελείται αξιόποινη πράξη κατά τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος. Θύμα είναι και το μέλος στην οικογένεια του οποίου τελέσθηκε αξιόποινη πράξη, κατά τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και ο ανήλικος κατά την παράγραφο 2, ενώπιον του οποίου τελείται μία από τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας».

Ν. 3500/2006, ά. 1 § 3

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι κάθε μέλος της οικογένειας σε βάρος του οποίου ασκούνται τα προαναφερόμενα εγκλήματα. Συγκεκριμένα, βάσει του νόμου 3500/2006, εκτός από το παιδί εξ αίματος θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι και το θετό παιδί (είτε μένει μαζί με το δράστη είτε όχι), αλλά και το ανίψι, τα παιδιά συντρόφων από προηγούμενη σχέση ή τα παιδιά που βρίσκονται σε αναδοχή ή επιτροπεία, εφόσον διαμένουν μαζί. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι και ο ανήλικος, ο οποίος είναι μάρτυρας περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη κι αν αυτή δεν στρέφεται εναντίον του. Επιπλέον, θύμα ενδοοικογενειακής βίας θεωρείται και ο ανήλικος στην οικογένεια του οποίου κάποιο μέλος δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακής βίας.