Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Πως οριζεται η ΒΙΑ;

Βία είναι «η σκόπιμη χρήση σωματικής δύναμης ή εξουσίας, με μορφή απειλής ή πράξης, ενάντια στον εαυτό, σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή ενάντια σε μία ομάδα ή κοινότητα, η οποία είτε έχει ως αποτέλεσμα είτε αυξάνει τις πιθανότητες να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό, θάνατο , ψυχολογική βλάβη, καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή αποστέρηση ».

(Krug et αl., 2002:4)