Ευρετηριο Ισχυουσας Νομοθεσιας για την ΚαΠα-Π

Γονεις & Παιδι:ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ

«Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται».

Ν. 3500/2006, ά. 2

«Επί ασκήσεως σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής του, εφαρμόζεται το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα».

Ν. 3500/2006, ά. 4

Συνεπειες Κακης Ασκησης Γονικης Μεριμνας:Τι συμβαινει σε περιπτωσεις Συγκρουσης Συμφεροντων;

«Αν τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα συμφέροντα του πατέρα του ή της μητέρας του, που ασκούν τη γονική μέριμνα, καθώς και των συζύγων ή των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, διορίζεται ειδικός επίτροπος».

ΑΚ, ά. 1517

Συνεπειες Κακης Ασκησης της Γονικης Μεριμνας:Ποιες ειναι οι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ της γονικης μεριμνας;

«1. Αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο. 2.

Συνεπειες Κακης Ασκησης της Γονικης Μεριμνας:Ποτε ανατιθεται η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ σε αλλο προσωπο;

«Η αφαίρεση του συνόλου της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου και από τους δύο γονείς και η ανάθεσή της σε τρίτο διατάσσονται από το δικαστήριο μόνο όταν άλλα μέτρα έμειναν χωρίς αποτέλεσμα ή κρίνεται ότι δεν επαρκούν για να αποτρέψουν κίνδυνο της σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής υγείας του τέκνου. Το δικαστήριο ορίζει την έκταση της γονικής μέριμνας που παραχωρεί στον τρίτο και τους όρους της άσκησής της.

Συνεπειες Κακης Ασκησης της Γονικης Μεριμνας:Τι συμβαινει οταν οι ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ για ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ;

«Σε περίπτωση όπου υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ιατρικής επέμβασης, για να αποτραπεί κίνδυνος ζωής ή υγείας του τέκνου, ο εισαγγελέας πρωτοδικών μπορεί, αν αρνούνται οι γονείς, να δώσει αυτός αμέσως την απαιτούμενη άδεια, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου για τη θεραπεία γιατρού ή του διευθυντή της κλινικής όπου νοσηλεύεται το τέκνο ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου υγειονομικού οργάνου».

ΑΚ, ά. 1534

Συνεπειες Κακης Ασκησης της Γονικης Μεριμνας:Αν μεταβληθουν οι ΣΥΝΘΗΚΕΣ πως ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ μια υπαρχουσα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για τη ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ;

«Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει, ύστερα από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων, των πλησιέστερων συγγενών του τέκνου ή του εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες ανακαλώντας ή μεταρρυθμίζοντάς τη, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους γονείς την άσκηση της γονικής μέριμνας που τους είχε αφαιρεθεί».

ΑΚ, ά. 1536

Συνεπειες Κακης Ασκησης της Γονικης Μεριμνας:Ποτε Εκπιπτουν οι Γονεις απο τη ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ;

«Ο γονέας εκπίπτει από τη γονική μέριμνα αν καταδικάστηκε τελεσίδικα σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός για αδίκημα που διέπραξε με δόλο και που αφορά τη ζωή, την υγεία και τα ήθη του τέκνου. Το δικαστήριο μπορεί, σ’ αυτή την περίπτωση, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να αφαιρέσει από το γονέα τη γονική μέριμνα και ως προς τα λοιπά τέκνα του, ύστερα από αίτηση του άλλου γονέα, των πλησιέστερων συγγενών ή του εισαγγελέα».

ΑΚ, ά. 1537

Συνεπειες Κακης Ασκησης της Γονικης Μεριμνας:Πως ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ;

Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

«Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ’ ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας».

ΚΠολΔ, α. 735, εδ. Γ

Διαζευγμενοι Γονεις & Παιδι:Μπορει μονο ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ να παιρνει ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για το παιδι του;

«Ο καθένας από τους γονείς επιχειρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. όταν πρόκειται για συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή για την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 2. Όταν πρόκειται για τη λήψη δήλωσης της βούλησης που είναι απευθυντέα προς το τέκνο.

Διαζευγμενοι Γονεις & Παιδι:Τι ισχυει για την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ;

Προσωπική Επικοινωνία

«Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο».

ΑΚ, ά. 1520

Pages